สธ.ชลบุรี ลงพื้นที่โกดัง “กากแคดเมียม” ตรวจสุขภาพคนงาน -ปชช.เบื้องต้นอาการปกติ

Hotnewsoumoim (29)-min11
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงกรณีพบสถานที่กักเก็บกากแคดเมียมในพื้นที่ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ว่า ได้รับรายงานจาก นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ว่า ในวันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านบึง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านมาบลำบิด พร้อมปลัดอำเภอบ้านบึง ผู้นำชุมชน และอสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังด้านสุขภาพ พบคนงานชาวพม่า 4 ราย เป็นชาย 3 ราย หญิง 1 ราย ได้ทำการตรวจสุขภาพทั้งหมดเก็บตัวอย่างเลือด และปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารแคดเมียม ส่วนบริเวณโดยรอบโกดังในระยะ 3 กิโลเมตร พบประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 20 ราย ตรวจสุขภาพอาการปกติเช่นกัน มีเพียงเด็กเล็ก 1 ราย มีอาการท้องเสียเรื้อรัง ได้ให้คำแนะนำในการดูแลเบื้องต้น และได้นัดหมายให้ผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงเข้ามารับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะหาสารแคดเมียมเพิ่มเติม ขณะที่ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) จากโรงพยาบาลบ้านบึง ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจประเมินสภาพจิตใจประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน ไม่พบอาการเครียด ทั้งนี้ ได้ให้ความรู้เรื่องแคดเมียม ช่องทางเข้าสู่ร่างกาย อาการ การป้องกัน ให้แก่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังด้วย
ทั้งนี้โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลบ้านบึง จะติดตามตรวจสุขภาพพนักงานบริษัททุกคน ส่วนประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง จะตรวจสุขภาพและสุ่มตรวจสารแคดเมียมในปัสสาวะเพื่อประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ซึ่งทั้งโรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลบ้านบึง ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่ ผู้เชี่ยวชาญ ยา เวชภัณฑ์ที่จำเป็น ไว้รองรับสถานการณ์แล้ว นอกจากนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ยังทำการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพิ่มเติม บริเวณพื้นที่โกดัง เพื่อตรวจสอบหาสารแคดเมียม จะทราบผลใน 1 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม จะมีการติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตัวอย่าง ดิน น้ำผิวดิน และตะกอนดินของกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งจะให้ความรู้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายกากแคดเมียม และแจกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้วย
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์
แท็ก