คืบเหตุ ถนนทรุด หน้าวัดบ่อ – ถนนแจ้งวัฒนะ-ใต้สะพานพระราม 4

Hotnewsoumoim (30)-min
 
เทศบาลนครปากเกร็ด ลงตรวจความคืบหน้าการแก้ไขและสำรวจความเสียหายต่างๆต่อเนื่อง ขณะที่การไฟฟ้านครหลวง แจ้งเป็นจุดก่อสร้างบ่อพัก และท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน จะเร่งซ่อมแซมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเสริมความแข็งแรงผิวจราจร และคาดว่าเปิดการจราจรได้ตามปกติ เวลา 05.00 น.วันที่ 9 เม.ย.67
นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาพื้นผิวถนนแจ้งวัฒนะยุบตัว หน้าวัดบ่อ ที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ (วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 11.24 น.) โดยหลุมยุบกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร มีรถจักรยานยนต์อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ จำนวน 1 คัน สามารถกู้รถขึ้นมาได้ไม่ได้รับความเสียหาย นั้น
การไฟฟ้านครหลวง และ บริษัท ทิพากร จำกัด (ผู้รับจ้างของการไฟฟ้านครหลวง) เข้ามาแก้ไขหน้างาน บริเวณที่เกิดการทรุดตัวอย่างเร่งด่วน สกัดผิวจราจรส่วนที่เสียหาย นำเศษวัสดุออก วางท่อระบายน้ำใหม่ และนำหินคลุกมาลงพร้อมปัก Sheet Pile กันดินสไลด์ความยาวประมาณ 8 เมตร บริเวณรอบพื้นที่เสียหายและคืนสภาพผิวจราจรใหม่ชั่วคราว
ทั้งนี้ เทศบาลนครปากเกร็ดได้ขอเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอำเภอปากเกร็ด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี กรมทางหลวงชนบท พร้อมสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ประชุมหารือสรุปผลและบูรณาการแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามหลักวิศวกรรม อย่างมีระบบ ถูกต้อง และครบถ้วน ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น 4 เพื่อพิจารณาให้มีการคืนพื้นที่เสียหายอย่างถาวรโดยเร็วที่สุด
ขณะที่ นายสิงหา เม่งพัด ผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด ลงพื้นที่ตรวจสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม โดยความเสียหายที่เกิดขึ้น มีดังนี้
1. กำแพงวัด ข้างพระอุโบสถมีรอยแตกร้าว 3 จุด
2. ผิวจราจรเสียหาย ความยาว 20 เมตร ความกว้าง 10 เมตร
3. ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาว 20 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 2 บ่อ
4. เสาไฟฟ้า 1 ต้น และกล้อง CCTV จำนวน 1 ตัว
5. ท่อประปา ความยาว 20 เมตร
โดยสำนักช่าง เทศบาลฯ ร่วมกับบริษัททิพากร จำกัด และตัวแทนประกันภัยของบริษัทฯ ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ ผู้รับจ้างได้ทำการทุบพื้นถนนและรื้อพื้นแผ่นคอนกรีตออกจากพื้นที่ และนำหินคลุกมาเสริมในบริเวณที่ยุบตัวแล้วเสร็จ ขั้นตอนการทำงานต่อไปบริษัทกำลังวางท่อระบายน้ำใหม่ พร้อมกดเข็มและจัดทำบ่อพักเพื่อเชื่อมการระบายน้ำให้แล้วเสร็จ วัสดุ เช่น ท่อระบายที่ผู้รับจ้างนำมาซ่อมแซมขนาดและคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ส่วนบริษัทฯประกันภัยกำลังเข้าไปเจรจากับวัดบ่อเพื่อสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก
นอกจากนี้ ทาง MEA ได้ชี้แจงเหตุถนนทรุด บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานพระราม 4 (หน้าวัดบ่อ) ปากเกร็ด นนทบุรี จากเหตุถนนทรุดตัว บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานพระราม 4 (หน้าวัดบ่อ) ปากเกร็ด นนทบุรี วันที่ 6 เม.ย. 2567 นั้น MEA ในฐานะผู้ว่าจ้างการก่อสร้าง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกกับประชาชนจากเหตุที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบเหตุดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่ของโครงการก่อสร้างบ่อพัก และท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ของ MEA ขณะเกิดเหตุ เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่จำเป็นต้องทำงานในชั้นทรายใกล้แม่น้ำ จึงเกิดการเคลื่อนตัวของชั้นทรายมากกว่าปกติ
 
ทั้งนี้ ผู้สัญจรบริเวณดังกล่าวโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง โดยสามารถใช้จุดกลับรถบริเวณหน้า Lotus’s go fresh แทนได้
 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดเหตุ MEA ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย และเร่งดำเนินการแก้ไข โดยได้ประสานงานร่วมกับเทศบาลปากเกร็ด เพื่อซ่อมระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน จากนั้นจะซ่อมแซมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเสริมความแข็งแรงผิวจราจร และคาดว่าจะสามารถกลับมาเปิดการจราจรได้ตามปกติ เวลา 05.00 น. ของวันอังคารที่ 9 เม.ย. 2567
 
แท็ก