สมุทรสาคร พบ 8 คนงาน ‘สารแคดเมียม’ ในร่างกายสูงเกินมาตรฐาน

Hotnewsoumoim (33)-min
 
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำอุปโภคบริโภค และอาหารของประชาชนในชุมชนใกล้กับโรงงาน ส่งห้องปฏิบัติการสาธารณสุข กรมอนามัย และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม เพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารแคดเมียมในภาชนะกักเก็บน้ำในครัวเรือน การปนเปื้อนในอาหาร เพื่อหาแนวทางลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และแนวทางการป้องกันให้กับประชาชน
 
ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพเพิ่มเติม กรณีพบกากแคดเมียมและกากสังกะสี
ดังนี้
 
1. ผลการเก็บตัวอย่างแคดเมียมในปัสสาวะของพนักงานโรงงาน จำนวน 11 ราย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 พบมีสารแคดเมียมสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 8 ราย โดยทั้งหมดไม่มีอาการผิดปกติ ได้ประสานพนักงานโรงงานทั้ง 11 ราย ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสมุทรสาครในวันที่ 8 เมษายน 2567 เพื่อตรวจยืนยันและให้การรักษาต่อไป
 
2. ติดตามพนักงานของโรงงานที่เหลืออีก 8 ราย เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ในวันที่ 8 เมษายน 2567
 
3. เตรียมความพร้อมทีมสอบสวนโรค ลงพื้นที่สอบสวนโรคเพิ่มเติม เพื่อเฝ้าระวังและให้คำแนะนำ
 
4. โรงพยาบาลสมุทรสาครเตรียมความพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สถานที่ ยา เวชภัณฑ์ และสารแก้พิษ เพื่อรองรับพนักงานที่จะเข้ารักษาในวันที่ 8 เมษายน 2567
 
5. ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำอุปโภคบริโภค และอาหารของประชาชนในชุมชนใกล้โรงงาน จำนวน 11 ตัวอย่าง ส่งห้องปฏิบัติการสาธารณสุข กรมอนามัย และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม เพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารแคดเมียมในภาชนะกักเก็บน้ำในครัวเรือน การปนเปื้อนในอาหาร เพื่อหาแนวทางลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และแนวทางการป้องกันของประชาชน
แท็ก