ผ่าดวง สตช. – ศึกครั้งสุดท้าย !?

“ผ่าดวง สตช. – ศึกครั้งสุดท้าย !? ”
สัมภาษณ์ พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ

ในรายการ “สน.100.5” 6 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ ธวัลกร รัตนมาลา

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก