“ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย” มีหนี้ต้องใช้ เจ้าหนี้ต้องทวง?!

“ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย” มีหนี้ต้องใช้ เจ้าหนี้ต้องทวง?!
สัมภาษณ์ ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ทนายคลายทุกข์

ในรายการ “สน.100.5” 6 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ ธวัลกร รัตนมาลา

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก