ยอดจองที่พัก “เชียงใหม่” เตรียมรับสงกรานต์

ยอดจองที่พัก “เชียงใหม่” เตรียมรับสงกรานต์
สัมภาษณ์ คุณละเอียด บุ้งศรีทอง ที่ปรึกษากรรมการสมาคมโรงแรมไทย

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 7 เม.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย จุฬารัตน์ ประพฤติดี และ ณิชชนันทน์ แจ่มดวง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก