รัฐบาลปลื้มยอดแก้หนี้ 59 วัน ทะลุ1.35 แสนราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 8,702 ราย

รัฐบาลปลื้มยอดแก้หนี้ 59 วัน ทะลุ1.35 แสนราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 8,702 ราย

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยเผยยอดการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ครบ 59 วัน นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา พบว่า ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 135,616 ราย มูลหนี้ 9,186 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 8,702 ราย มูลหนี้ลดลงกว่า 636 ล้านบาท พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหา ใช้กลไกระดับพื้นที่ประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตามนโยบายที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ให้ความสำคัญ โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

นายชัย กล่าวว่า ข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (วันที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น.) ได้เปิดเผยยอดการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ครบ 59 วัน พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 135,616 ราย โดยแบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 112,300 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 20,625 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 102,731 ราย

โดยจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1. กรุงเทพมหานคร มีผู้ลงทะเบียน 11,080 ราย เจ้าหนี้ 7,432 ราย มูลหนี้ 814.587 ล้านบาท 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,534 ราย เจ้าหนี้ 5,021 ราย มูลหนี้ 373.615 ล้านบาท 3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 5,034 ราย เจ้าหนี้ 3,899 ราย มูลหนี้ 328.719 ล้านบาท 4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,812 ราย เจ้าหนี้ 3,492 ราย มูลหนี้ 384.538 ล้านบาท และ 5. จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ลงทะเบียน 3,571 ราย เจ้าหนี้ 2,403 ราย มูลหนี้ 296.202 ล้านบาท

ทั้งนี้ ข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 15,362 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 8,702 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย 1,556.153 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 919.596 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 636.557 ล้านบาท และจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุด คือ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,042 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 188 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 236.342 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 13.922 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 222.420 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือ และไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ ซึ่งมีการดำเนินคดีไปแล้ว 165 คดี ใน 31 จังหวัด

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ สามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th/ หรือลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ และหากมีข้อกังวลหรือสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

“นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สิน สั่งการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินซึ่งถือเป็นอีกนโยบายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงิน โดยเชื่อว่าหากหนี้หมดไป ประชาชนจะมีโอกาสลืมตาอ้าปาก ตลอดจนจะเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นายกรัฐมนตรีจึงเน้นย้ำการทำงานแบบบูรณาการ กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาเพื่อคลายทุกข์ของประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้ตามความมุ่งหมายของรัฐบาล” นายชัย กล่าว

รัฐบาล,หนี้นอกระบบ,ปัญหาหนี้สิน

แท็ก