ความปลอดภัยอยู่ตรงไหน เมื่อสารอันตราย รั่วไหลซ้ำซาก

ความปลอดภัยอยู่ตรงไหน เมื่อสารอันตราย รั่วไหลซ้ำซาก
สัมภาษณ์ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กมธ. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 7 เม.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย จุฬารัตน์ ประพฤติดี และ ณิชชนันทน์ แจ่มดวง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก