สสส. จัดเสวนา ThaiHealth Watch 2024 เปิดซีรีส์ใหม่ “เล่นให้เป็นเรื่อง”

Hotnewsoumoim (37)-min
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเสวนา ThaiHealth Watch The Series 2024 ชุด “เล่นให้เป็นเรื่อง” ครั้งที่ 1 ตอน ‘เล่นเรื่องรุ่น: ความวุ่นของโลกหลายใบ บนโจทย์ของคนต่างรุ่น’ เพื่อต่อยอดขยายผลการรับรู้ต่อผู้นำการสื่อสารในประเด็นครอบครัวข้ามรุ่นจากงานแถลงข่าว ThaiHealth Watch 2024 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ ภายในงานมีการนำประเด็นครอบครัวข้ามรุ่น และปัญหาที่เป็นกระแสอันน่าจับตามองต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมชวนภาคีเครือข่ายด้านสังคมมาร่วมเปิดวงสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวคิด และวิธีการลดปัญหาความขัดแย้งแห่งช่วงวัย
 
นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวถึง เรื่องของคนต่างรุ่นกับความวุ่นวายของโลกหลายใบไว้ว่า “ข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมการรับสื่อของ กสทช. ในปี 2562 พบว่า ผู้คนแต่ละรุ่นจะรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่แตกต่างกันแ โดยคนรุ่นหลังมีแนวโน้มที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่หลากหลายกว่าคนรุ่นก่อน แต่ปัญหาร่วมสำคัญของคนต่างรุ่นคือ ทักษะการประเมินความน่าเชื่อถือของข่าวสาร ดังนั้นทางออกสำคัญคือ เราต้องพยายามสร้างพื้นที่ในโลกออนไลน์ให้เกิดการโต้เถียงด้วยเหตุผลมากขึ้น พร้อมไปกับการลดข้อความเสียดสี ล้อเลียน หรือตำหนิด้วยความรุนแรง เพื่อให้บรรยากาศในการถกเถียงเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคนกลุ่ม
“ในงานยังมีกิจกรรม ArtEx2 ที่กลุ่มนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำกิจกรรมศิลปะสื่อประสบการณ์และการทดลอง (Art Experience and Experiment) มาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจความแตกต่างของช่วงวัย ผ่านการทดลองสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยใช้หลักจิตวิทยาสี และรูปแบบของการสร้างศิลปะ มาใช้อธิบายประเด็นทางสังคมในเรื่องความแตกต่างของช่วงวัย ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี ทั้งนี้ สสส. จะจัด ThaiHealth Watch The Series 2024 ชุด “เล่นให้เป็นเรื่อง” ตลอดทั้งปี 2024 โดยครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เตรียมพบกับตอน เล่นเรื่อง “ปอด” : เมื่อปอดไม่ปลอดภัย เพราะควันบุหรี่และฝุ่นพิษ”
คุณต้นหลิว-เรไร สุวีรานนท์ จากเพจ “เรไรรายวัน” เพจเขียนไดอารี่เล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว เสนอเคล็ดลับที่ช่วยให้การสื่อสารและความสัมพันธ์กับคนต่างวัยในครอบครัวราบรื่น คือ การทำกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัวร่วมกัน โดยเฉพาะกิจกรรมที่ทำร่วมกับคนสูงวัย อย่างปู่ย่าตายาย จะช่วยลดทอนช่องว่างของมุมมองและโลกทัศน์แห่งความต่าง และเปิดโอกาสให้เสริมสร้างการเปิดใจ เรียนรู้ในชุดความคิดใหม่ในมุมมองที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของความสนิทสนมอันเกิดจากการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยทำให้คนต่างช่วงวัย ได้เปิดใจ เรียนรู้ และรับฟังกันและกันได้ง่ายขึ้น
คุณเก้า-วรเกียรติ นิ่มมาก จากเพจ “ตายายสอนหลาน” เล่าตัวอย่างของการทำงานร่วมกับคุณตาคุณยายของตน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการสื่อสารระหว่างวัยที่เต็มไปด้วยการเข้าใจในความแตกต่าง การเปิดใจรับฟัง การมอบโอกาสการเรียนรู้ให้ตนเองและอีกฝ่าย รวมถึงการพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และมีส่วนร่วมกับคนในครอบครัว อีกทั้งเรายังได้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของคนสูงวัยในสื่อโลกออนไลน์ที่เมื่อได้รับโอกาสให้ก้าวข้ามโลกของช่วงวัย
ป้าพิม-คุณเพลินพิศ เรียนเมฆ ผู้สูงวัยผู้ทำตามความฝันมีร้านกาแฟของตนเองในวัย 70 ปี ที่ต้องพบปะกับลูกค้าวัยรุ่น รวมถึงการเป็นคุณย่าของหลานๆ ที่มักมีปัญหาเรื่องเพศและเรื่องการใช้ชีวิตของคนต่างยุคมาให้ถกเถียง ได้สะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารระหว่างวันจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นและลดความขัดแย้ง เมื่อผู้สูงวัยต้องเปิดรับและพยายามเท่าทันโลกของเด็กยุคใหม่ รวมถึงวิธีการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ใหญ่ต้องลดอัตตาของความเป็นผู้ใหญ่ที่อาบน้ำร้อนมาก่อน ส่วนเด็กต้องใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้สูงวัยให้เข้าใจง่าย สิ่งสำคัญคือ การหยุด และฟัง กันทั้งสองฝั่ง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เขาเรียนรู้เรา
แท็ก