‘ส.ภัตตาคาร’ ปั้น FOOD POWER เมนูท้องถิ่น

‘ส.ภัตตาคาร’ ปั้น FOOD POWER เมนูท้องถิ่น ปักหมุดต่างชาติมาไทยต้องชิม
สัมภาษณ์ คุณฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย

ในรายการ “จอมยุทธการตลาด” 8 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ และ วันดี วรรณเมธางกูร

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก