“เศรษฐา” สั่งสอบ ย้ายกาก “แคดเมียม” ย้ำหามาตรการควบคุมโรงงาน

wewy (4)-min

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ X ถึงกรณีการลักลอบขนย้ายกาก “แคดเมียม” ว่า จากข้อมูลที่ได้รับรายงานของทุกหน่วยงาน พบว่ามีข้อบกพร่องในแต่ละขั้นตอนพอสมควรตั้งแต่ การอนุญาตที่ต้นทาง การควบคุมการขนส่งมาปลายทาง และรวมทั้งประสิทธิภาพของโรงงานที่ปลายทาง ดังนั้น เพื่อความรอบคอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ต้องสอบให้ได้ข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ นั้น ถูกต้อง ครบถ้วน ดีแล้วอย่างที่ควรจะเป็นหรือเป็นความบกพร่องของตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผมจะมอบหมายให้กรมโรงงาน และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตรวจสอบ และกำกับโรงงานที่รับจ้างบำบัดกากอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง

กระทรวงอุตสาหกรรมต้องหามาตรการควบคุมโรงงานให้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งต้องทบทวนระบบการกำกับติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรมว่ายังดีพอหรือไม่ หากยังดีไม่พอก็ต้องปรับปรุงด่วนครับ

 

 

แท็ก