เปิดขั้นตอนฝากบ้านกับตำรวจ เที่ยวสงกรานต์สบายใจ

wewy-min

สงกรานต์ 2567 นี้ “ฝากบ้านกับตำรวจ 4.0”

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ขอเชิญชวนเข้าร่วม “โครงการร่วมใจยกระดับความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน 4.0)” ในระหว่างวันที่ 11-21 เมษายน 2567 ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

โดยสามารถเข้าร่วมโครงการฯได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ฝากบ้าน 4.0 (OBS)”
-โหลดแอปฝากบ้าน 4.0 (OBS)
-ลงทะเบียนกรอกข้อมูล
-เลือกสถานีตำรวจที่ขอรับบริการฝากบ้าน
-จากนั้นเลือกเมนู ‘ฝากบ้าน’ แล้วกดเลือก ‘ฝากบ้านของฉัน’
-กรอกรายละเอียดคำร้อง ตรวจยืนยันการรับฝากบ้าน

2.Walk-in ยื่นแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการฯ ที่สถานีตำรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ขั้นตอนการฝากบ้านกับตำรวจ
-เตรียมบัตรประชาชน ประสานสถานีตำรวจผ่านช่องทาง ฝากบ้านกับตำรวจ
-กรอกแบบฟอร์มยืนยัน แบบภาพถ่ายบ้าน
-ก่อนออกเดินทางให้สำรวจทรัพย์สินมีค่า จัดเก็บในที่ปลอดภัย
-ก่อนออกจากบ้านให้สำรวจความเรียบร้อยของประตู-หน้าต่าง
-หากติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
-ฝากบ้านข้างเคียงช่วยดูแลเป็นหู เป็นตา
-ติดตามการอัปเดตข้อมูลรายงาน ”ฝากบ้าน“ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจเสมอ
-กรณีกลับบ้านล่าช้าเกินเวลาที่ฝากบ้านไว้ กรุณาแจ้งให้ สน./สภ.ท้องที่ รับทราบ
-เมื่อเดินทางกลับมาแล้ว ให้รีบแจ้งตำรวจไปพบ เพื่อตรวจสอบทรัพย์สิน

 

 

แท็ก