ร้อนนี้ต้องระวัง!! 3 โรคผิวหนัง พบบ่อยหน้าร้อน

ร้อนนี้ต้องระวัง!! 3 โรคผิวหนัง พบบ่อยหน้าร้อน
สัมภาษณ์ นพ.พชรวรรธน์ จิระสุทัศน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ สถาบันโรคผิวหนัง

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 8 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ภัทรดนัย เทศสุวรรณ และ กมลพร ร่มทองคำ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก