กัมพูชาเปิดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างความเท่าเทียมทางเพศ-เสริมพลังหญิง

wewy (2)-min

 

สำนักข่าวซินหัว อ้างรายงานกระทรวงกิจการสตรีของกัมพูชาได้เปิดตัวแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีว่าด้วยความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมสร้างพลังของผู้หญิง

อึง กันธา ภาวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ กล่าวว่าแผนดังกล่าวเป็นแผนกลยุทธ์สำหรับการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงและเด็กผู้หญิงของกัมพูชาช่วงระหว่างปี 2024-2028

กันธา ภาวี ระบุว่าแผนดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์และวิวัฒนาการของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับกรอบนโยบายของรัฐบาลกัมพูชาโดยเฉพาะ โดยมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ห้าเหลี่ยม (Pentagonal Strategy) ระยะที่หนึ่งว่าด้วยกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกัมพูชา (Cambodian Sustainable Development Goals Framework) และความมุ่งมั่นขององค์การสหประชาชาติ (UN)

กันธา ภาวี เสริมว่ารัฐบาลจะเพิ่มการลงทุนด้านความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมสร้างพลังของผู้หญิงในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ และความเป็นผู้นำสาธารณะผ่านการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

รายงานที่เผยแพร่โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เมื่อเดือนมีนาคม ระบุว่ากัมพูชามีความก้าวหน้าโดดเด่นในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ โดยวัดจากสัดส่วนของผู้หญิงในรัฐสภา การศึกษา กำลังแรงงาน และอัตราส่วนการตายมารดา ซึ่งมีแนวโน้มโดยรวมดีขึ้นจาก 0.679 รายในปี 1990 เป็น 0.461 รายในปี 2023

รายงานชี้ว่ากัมพูชาครองอันดับที่ 116 จาก 170 ประเทศด้านดัชนีความไม่เท่าเทียมทางเพศในปี 2023

ทั้งนี้ งานเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์ข้างต้นมีผู้เข้าร่วมราว 500 คนจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวง สถาบัน นักการทูต องค์กรภาคประชาสังคม พันธมิตรด้านการพัฒนาระดับชาติและนานาชาติ ผู้กำหนดนโยบาย นักวิจัย นักวิชาการ และเยาวชน

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก