ตดฉ่ำ ตดบ่อย เรื่องธรรมดาหรือสัญญาณเตือนโรค

ตดฉ่ำ ตดบ่อย เรื่องธรรมดาหรือสัญญาณเตือนโรค
สัมภาษณ์ นพ.กิตติ ชื่นยง นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 9 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ภัทรดนัย เทศสุวรรณ และ กมลพร ร่มทองคำ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก