ร่อนจดหมายประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ หลังเกิดเหตุ ม.2 ถูกแทงเสียชีวิต

 

จากกรณีนักเรียนชาย อายุ 14 ปี ก่อเหตุใช้มีดปอกผลไม้แทงเพื่อนร่วมชั้นในระหว่างเข้าแถวหน้าเสาธง จนเสียชีวิตล่าสุด ทางโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ได้โพสต์ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้ประกาศเรื่อง การดำเนินการมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย จากเหตุการณ์นี้อย่างสุดซึ้ง และกำหนดปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.67 – 1 ก.พ.67 รวม 3 วัน โดยจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

 

ทั้งนี้โรงเรียนได้ออกประกาศเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนดังนี้

1.เพิ่มความเข้มงวดในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกห้องเรียน

2.ปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.ประสานงานกับสำนักงานเขตและชุมชน ในการจัดเจ้าหน้าที่และบุคลากรเพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น

4.เน้นย้ำให้ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด และรายงานผู้บริหารเป็นระยะ

5.มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การแนะนำอย่างต่อเนื่อง

ประเภท : อาชญากรรม
แท็ก