กปภ. มอบน้ำดื่มบริการประชาชน หนุนมหาสงกรานต์ 2567

อ๊ะ

 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุตามหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รองรับผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมสนับสนุนฉลองใหญ่ “มหาสงกรานต์เย็นทั่วหล้าทั่วไทย สู่ความภูมิใจระดับโลก”
นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า สงกรานต์เป็นประเพณีที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน สะท้อนวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมที่ดีงามของคนไทย สำหรับปี 2567 มีการฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “มหาสงกรานต์เย็นทั่วหล้าทั่วไทย สู่ความภูมิใจระดับโลก” โดยประชาชนส่วนใหญ่จะใช้โอกาสในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2567 เดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก กปภ. มีความห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจร ซึ่งบางช่วงอาจหนาแน่นส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้า จึงได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุตามจุดตรวจ/หน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ดื่มน้ำสะอาดผ่อนคลายและบรรเทาอาการง่วงจากการเดินทางเป็นเวลานาน ตลอดจนเป็นกำลังใจให้อาสาสมัครที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.รู้สึกยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขแก่ประชาชนและร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรม Soft Power ไทย อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนเล่นน้ำอย่างสุภาพ ใช้น้ำอย่างประหยัด รวมถึงตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง เพื่อป้องกันการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ตั้งใจ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

แท็ก