เช็คลิสต์ สัญญาณเตือนมะเร็งช่องปาก

เช็คลิสต์ สัญญาณเตือนมะเร็งช่องปาก
สัมภาษณ์ นพ.ดนุภัทร รัตนวราห รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 10 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ภัทรดนัย เทศสุวรรณ และ นฤมล อมรปาน

 

ประเภท : Hot Issue, การเมือง
แท็ก