พลังงานขอความร่วมมือปั๊มน้ำมัน อำนวยสะดวกประชาชนช่วงสงกรานต์ “รัดเกล้า” เผย ภาคส่วนพลังงานขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกช่วงสงกรานต์อย่างเต็มที่ ให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ประชาชนมีการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ในส่วนของกระทรวงพลังงาน โดยนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วประเทศ เตรียมน้ำมันเชื้อเพลิง จัดที่จอดรถและห้องน้ำสะอาด ให้เพียงพอต่อความต้องการประชาชนที่มาใช้บริการ พร้อมขอให้กำชับพนักงานขับรถด้วยความระมัดระวัง ป้องกันอุบัติภัยและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันในต่างจังหวัด และยังได้กำชับให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกด้วย นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวที่จะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ “รัฐบาลกำชับและขอให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมให้บริการและดูแลอำนวยความสะดวกในการขับขี่และเดินทางของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยและสบายใจ ได้ใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงอย่างเต็มที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567” นางรัดเกล้า กล่าว เทศกาลสงกรานต์,สงกรานต์,พลังงาน,ปั๊มน้ำมัน,อำนวยความสะดวก,ประชาชน,กลับภูมิลำเนา

xr:d:DAFGunnyzag:39923,j:8530242185284778612,t:24041102

พลังงานขอความร่วมมือปั๊มน้ำมัน อำนวยสะดวกประชาชนช่วงสงกรานต์

“รัดเกล้า” เผย ภาคส่วนพลังงานขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกช่วงสงกรานต์อย่างเต็มที่ ให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ประชาชนมีการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ในส่วนของกระทรวงพลังงาน โดยนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วประเทศ เตรียมน้ำมันเชื้อเพลิง จัดที่จอดรถและห้องน้ำสะอาด ให้เพียงพอต่อความต้องการประชาชนที่มาใช้บริการ พร้อมขอให้กำชับพนักงานขับรถด้วยความระมัดระวัง ป้องกันอุบัติภัยและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันในต่างจังหวัด และยังได้กำชับให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวที่จะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

“รัฐบาลกำชับและขอให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมให้บริการและดูแลอำนวยความสะดวกในการขับขี่และเดินทางของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยและสบายใจ ได้ใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงอย่างเต็มที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567” นางรัดเกล้า กล่าว

เทศกาลสงกรานต์,สงกรานต์,พลังงาน,ปั๊มน้ำมัน,อำนวยความสะดวก,ประชาชน,กลับภูมิลำเนา

“รัดเกล้า” เผย ภาคส่วนพลังงานขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกช่วงสงกรานต์อย่างเต็มที่ ให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ประชาชนมีการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ในส่วนของกระทรวงพลังงาน โดยนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วประเทศ เตรียมน้ำมันเชื้อเพลิง จัดที่จอดรถและห้องน้ำสะอาด ให้เพียงพอต่อความต้องการประชาชนที่มาใช้บริการ พร้อมขอให้กำชับพนักงานขับรถด้วยความระมัดระวัง ป้องกันอุบัติภัยและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันในต่างจังหวัด และยังได้กำชับให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวที่จะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

“รัฐบาลกำชับและขอให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมให้บริการและดูแลอำนวยความสะดวกในการขับขี่และเดินทางของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยและสบายใจ ได้ใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงอย่างเต็มที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567” นางรัดเกล้า กล่าว

 

แท็ก