นายกฯ สั่งควบคุมราคา-คุณภาพสินค้า ป้องกันฉวยโอกาสช่วงสงกรานต์

xr:d:DAFGunnyzag:39952,j:3825106479876494262,t:24041103

นายกฯ สั่งควบคุมราคา-คุณภาพสินค้า ป้องกันฉวยโอกาสช่วงสงกรานต์

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ กำชับมาตรการควบคุมราคา และคุณภาพสินค้า โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กระตุ้นการใช้จ่าย ดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชน

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ความสำคัญกับการดำเนินมาตรการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด คุมเข้มราคาสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมราคาสินค้า ให้ความเป็นธรรมทางการค้าแก่ประชาชน กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย

นายชัย กล่าวว่า จากแนวนโยบายของรัฐบาลที่ดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชน ในการควบคุมราคาสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจตราราคาสินค้า ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า โดยจะมีการตรวจสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านราคา ต้องมีการติดป้ายราคาสินค้าที่ชัดเจน และขายตามราคาที่แสดง 2.ด้านคุณภาพ โดยในการซื้อขายสินค้าต้องใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ได้มาตรฐานเที่ยงตรง สำหรับสินค้าบรรจุหีบห่อ ต้องบรรจุสินค้าเต็มตามปริมาณที่กำหนด

นอกจากนี้ ยังได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบราคาสินค้า โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอัตราค่าบริการต่าง ๆ ในพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) และ สถานีขนส่งหมอชิต แห่งที่ 2 เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าและบริการสูงเกินควรในช่วงเทศกาล โดยให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำชับให้ผู้ค้าคิดค่าสินค้าและบริการให้ตรงกับป้ายราคาที่แสดง และหากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาหรือค่าบริการก็ต้องแสดงให้ชัดเจนด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าภาพรวมปีนี้ ราคาจำหน่ายสินค้าและค่าบริการของทั้ง 2 สถานี ส่วนใหญ่มีราคาที่ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีร้านค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินควรกักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยหากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือ Line@MR.dit หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

“นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการดำเนินมาตรการตรวจสอบ ควบคุมราคาสินค้า เพื่อคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน และผู้ค้า รวมทั้งเพื่อมาตรฐานด้านคุณภาพ และปริมาณของสินค้า สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าจะได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ และเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงเวลาสำคัญนี้” นายชัย กล่าว

 

แท็ก