กรมการข้าว ประกาศรับรอง 10 ข้าวพันธุ์ใหม่เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

Hotnewsoumoim (65)b

กรมการข้าว ประกาศรับรอง 10 ข้าวพันธุ์ใหม่ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา ชี้แต่ละสายพันธุ์โดดเด่น ตรงความต้องการของตลาด เพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยระหว่างเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ว่าที่ประชุมมีมติรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ 10 พันธุ์ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระชนมพรรษา 72 พรรษา

โดยมีข้าวหลายประเภท ประกอบด้วยข้าวขาวพื้นนุ่ม ข้าวขาวพื้นแข็ง ข้าวหอมไทย ข้าวเหนียว ข้าวญี่ปุ่น ข้าวพื้นเมือง และข้าวสาลี ซึ่งข้าวแต่ละประเภทจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันตามการนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่

กข99 (หอมคลองหลวง 72) กข26 (เชียงราย 72) กข103 (หอมชัยนาท 72) กข105 (เจ้าพระยา 72) กข107 (พิษณุโลก 72) กข109 (หอมพัทลุง 72) กข24 (สกลนคร 72) กขจ1 (วังทอง 72) กขส1 (สะเมิง 72) และหอมหัวบอน35 (กระบี่ 72)

 

 

 

แท็ก