เที่ยวสงกรานต์สนุกสนานรอบกรุงด้วยขนส่งสาธารณะ

435736266_1010271890753168_334666603827680531_n

เที่ยวสงกรานต์สนุกสนานรอบกรุงด้วยขนส่งสาธารณะ

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งในปีนี้ ได้แบ่งพื้นที่จัดงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สงกรานต์สายวัฒนธรรม (เปียกน้อย) จะเป็นการจัดงานสงกรานต์ตามประเพณี เน้นเรื่องของความเป็นสิริมงคล และสงกรานต์สายสนุก เป็นการจัดงานแบบเน้นความสนุกสนานและกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ โดยขอเชิญชวนทุกท่านลดการใช้รถส่วนตัวและเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดปัญหาการจราจร ซึ่ง กทม. ได้จัดเตรียมระบบขนส่งสาธารณะไว้ให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางไปยังพื้นที่จัดงานจุดต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2567 ดังนี้

รถ Shuttle Bus ของกรุงเทพมหานคร (BMA Feeder) ให้บริการระหว่างเวลา 13.00 – 24.00 น. มีจุดจอดรับ – ส่ง 10 จุด คือ 1. ลานคนเมือง (เสาชิงช้า) 2. ป้าย MRT สามยอด 3.ป้ายแยกคอกวัว (ตรงข้าม ถ.ข้าวสาร) 4. งานสงกรานต์สนามหลวง (ป้ายศาลฎีกา) 5. ป้ายคลองคูเมืองเดิม (MRT สนามไชย) 6. ป้ายมิวเซียมสยาม (MRT สนามไชย) 7. งานสงกรานต์สนามหลวง (ป้ายสนามหลวง) 8. ป้ายก่อนแยกคอกวัว (ถ.ข้าวสาร) 9. ป้ายก่อนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (ถ.ข้าวสาร) และ 10. ป้ายเสาชิงช้า โดยสามารถติดตามตำแหน่งของรถ BMA Feeder ได้ผ่านแอปพลิเคชัน ViaBus โดยเลือกโหมด BMA Feeder

จักรยาน Bike Sharing เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน ซึ่งมีจุดจอดให้บริการกระจายโดยรอบพื้นที่จัดงาน เช่น บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ แยกคอกวัว ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช ท่าช้าง สวนสันติชัยปราการ MRT สนามไชย และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

เรือไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ขยายเส้นทางการให้บริการจากคลองผดุงกรุงเกษม (ตลาดเทวราช – MRTหัวลำโพง) เพิ่มจุดรับ – ส่งที่ท่าเรือป้อมมหากาฬ (ผ่านฟ้าลีลาศ) โดยจะให้บริการ ระหว่างเวลา 12.00 – 24.00 น.

นอกจากนี้ กทม. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน https://happining.city/songkran2024 ซึ่งรวบรวมสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ทั้ง 118 จุด ทั่วกรุงเทพมหานครไว้ที่เดียว โดยจะแสดงรูปแบบของการจัดงานในแต่ละจุด การแจ้งเตือนเหตุในพื้นที่ และสามารถร่วมแชร์สถานการณ์สภาพการจราจร เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถเลือกเที่ยวสงกรานต์ได้ตรงกับความต้องการ ลดการแออัดของพื้นที่ เป็นการเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และง่ายต่อการเดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้

 

 

แท็ก