สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อทัวร์ไทย-จีน

สัมภาษณ์ คุณศิวัตรา สินพสุธาดล เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

ในรายการ “จอมยุทธการตลาด” 11 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย นงวดี ถนิมมาลย์ และ วันดี วรรณเมธางกูร

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก