สาวๆควรรู้ก่อนเล่นสงกรานต์ ระวัง!!! จุดซ่อนเร้น

สาวๆควรรู้ก่อนเล่นสงกรานต์ ระวัง!!! จุดซ่อนเร้น
สัมภาษณ์ นพ.พูนศักดิ์ สุชนวณิช สูตินรีแพทย์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 11 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย อรวรรณ เผือกไธสง และ ศิริพร กิจประกอบ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก