เช๊กเลย!! ธนาคารไหน เปิด-ปิดให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์

xr:d:DAFGunnyzag:40052,j:1853655843670037920,t:24041203
 
ช่วงสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2567 เพื่อให้ประชาชนวางแผนการทำธุรกรรมทางการเงินล่วงหน้าประชาชนสามารถเช๊กวันทำการของธนาคารต่างๆได้ดังนี้
 
-ธนาคารกรุงไทย แจ้งวันเปิด-ปิด สาขาช่วงสงกรานต์ 2567 ดังนี้
 
สาขาในห้างสรรพสินค้า และสาขาเปิดทำการ 7 วัน: ปิดทำการวันที่ 14 เมษายน และเปิดทำการวันที่ 15 เมษายน
สาขาทั่วไป: ปิดทำการวันที่ 12-16 เมษายน และเปิดทำการวันที่ 17 เมษายน 2567
ทั้งนี้ ท่านสามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และ ตู้ ATM / เครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center 02 111 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
-ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งวันเปิด-ปิด สาขาช่วงสงกรานต์ 2567 ดังนี้
 
สาขาในห้างสรรพสินค้า: ปิดให้บริการในวันที่ 13-14 เมษายน และเปิดทำการในวันที่ 15 เมษายน
สาขาทั่วไป: ปิดทำการในวันที่ 12-16 เมษายน และเปิดให้บริการในวันที่ 17 เมษายนโดยวันที่สาขาปิดทำการสามารถใช้บริการจาก ตู้ ATM, ตู้ CDM และ SCB EASY APP ได้ตามปกติ
 
-ธนาคารกรุงเทพ แจ้งวันเปิด-ปิด สาขาช่วงสงกรานต์ 2567 ดังนี้
 
สาขาในห้างสรรพสินค้า: ปิดทำการวันที่ 13-14 เมษายน
สาขาทั่วไป: ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน
สาขาไมโครในห้างสรรพสินค้า ปิดวันที่ 13 เมษายน
ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงบริการตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ 0 2645 5555
 
ธนาคารกสิกรไทย แจ้งวันเปิด-ปิด สาขาช่วงสงกรานต์ 2567 ดังนี้
 
สาขาในห้างสรรพสินค้า: ปิดทำการวันที่ 13-14 เมษายน และเปิดทำการวันที่ 15-16 เมษายน
สาขาทั่วไป: ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน
 
ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ ทีทีบี แจ้งวันเปิด-ปิด สาขาช่วงสงกรานต์ 2567 ดังนี้
 
สาขาในห้างสรรพสินค้า: ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน และเปิดให้บริการในวันที่ 14 เมษายน
สาขาทั่วไป: ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 12–16 เมษายน และเปิดให้บริการในวันที่ 17 เมษายน
ในวันที่สาขาปิดให้บริการ ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แอป ทีทีบี ทัช, ตู้ ATM/CDM/PUM ของ ทีทีบี ได้ตามปกติ
 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งวันเปิด-ปิด สาขาช่วงสงกรานต์ 2567 ดังนี้
 
สาขาในห้างสรรพสินค้าและสาขาที่ให้บริการ 7 วัน: ปิดทำการ 13 เมษายน และเปิดทำการในวันที่ 14 เมษายน
สาขาทั่วไปที่เปิดให้บริการ 5 วันทำการ: ปิดทำการวันที่ 12-16 เมษายน และเปิดทำการวันที่ 17 เมษายน
ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้บริการผ่านแอป CIMB THAI และแอป BizChannel@CIMB ทำธุรกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ สอบถามเพิ่มเติม CIMB THAI Care Center 02 626 7777
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แจ้งวันเปิด-ปิด สาขาช่วงสงกรานต์ 2567 ดังนี้
 
สาขาที่เปิดทำการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ): ปิดทำการในวันที่ 13-14 เมษายน
สาขาที่เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ วันจันทร์-เสาร์ (เว้นวันหนุดธนาคาร): ปิดทำการวันที่ 12-16 เมษายน
สาขาที่เปิดให้บริการทุกวัน (เว้นวันหยุดธนาคาร): ปิดทำการวันที่ 12-16 เมษายน
ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ผ่านช่องทาง Krungsri ATM, Krungsri Online / Krungsri Biz, KMA Krungsri Mobile App หรือ โทร 1572
แท็ก