การรถไฟฯ เพิ่ม 4 ขบวนรถเสริมพิเศษ รองรับการเดินทางช่วงสงกรานต์

Hotnewsoumoim (81)-min
 
นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า วันนี้บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนการเดินทางของนักท่องเที่ยว ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เป็นไปอย่างอย่างคึกคัก
โดยยังมีผู้โดยสารที่สำรองตั๋วไว้แล้ว ทยอยเดินทางด้วยรถไฟอย่างต่อเนื่อง และจะเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นในช่วงบ่าย ส่วนที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) สภาพการโดยสารไม่หนาแน่นนัก การเดินทางส่วนใหญ่เป็นขบวนรถระยะใกล้ เช่น ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี บ้านภาชี ตะพานหิน สุพรรณบุรี หัวหิน ซึ่งการรถไฟฯ สามารถดูแลการให้บริการได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้างแต่อย่างใด
 
นายเอกรัช คาดว่า ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำจะมีผู้โดยสารเดินทางเพิ่มขึ้น ดังนั้นในวันนี้จึงได้เพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษอีก 4 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งได้พ่วงตู้โดยสารในทุกเส้นทางจนเต็มหน่วยลากจูง เพื่อรองรับผู้โดยสาร ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการตลอดทั้งวันมากกว่า 100,000 คน โดยรถเสริมพิเศษช่วยการโดยสาร จำนวน 4 ขบวน ประกอบด้วย
 
1. ขบวนรถที่ 955 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-ศิลาอาสน์ ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 22.50 น. ถึงเวลา 07.00 น.
2. ขบวนรถที่ 973 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 23.30 น. ถึงเวลา 10.55 น.
3. ขบวนรถที่ 965 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-อุดรธานี ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 23.50 น. ถึงเวลา 09.45 น.
4. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 5 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่ ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 19.45 น. ถึงเวลา 08.10 น.
 
ทั้งนี้ สำหรับยอดผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟเดินทาง เมื่อวาน (11 เม.ย.) มีทั้งสิ้น 84,303 คน เป็นผู้โดยสารขบวนรถปกติ 82,393 คน และเป็นผู้โดยสารขบวนรถเสริม 1,910 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออก 46,216 คน ผู้โดยสารขาเข้า 38,087 คน
 
สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 28,192 คน รองลงมา คือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 23,619 คน สายเหนือ 16,447 คน สายตะวันออก 10,597 คน สายมหาชัย 4,646 คน และสายแม่กลอง 802 คน
แท็ก