เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ “ชายแดนไทย-เมียนมา”

เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา
สัมภาษณ์ คุณปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ในรายการ “คนในข่าว” 13 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษยา อุ้ยเจริญ และ สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก