แคดเมียมอันตรายแค่ไหน จับตาแผนย้ายกลับ

แคดเมียมอันตรายแค่ไหน จับตาแผนย้ายกลับ
สัมภาษณ์ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในรายการ “คนในข่าว” 13 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษยา อุ้ยเจริญ และ สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก