สะพัด! เพื่อไทยปรับหลายตำแหน่ง นายกฯเลิกควบคลัง-โยกพ่วงกลาโหม

สะพัด! เพื่อไทยปรับหลายตำแหน่ง นายกฯเลิกควบคลัง-โยกพ่วงกลาโหม
สัมภาษณ์ รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 13 เม.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ ณรงค์ จันทร์ทอง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก