คติเตือนใจ สงกรานต์ปีใหม่ไทย

คติเตือนใจ สงกรานต์ปีใหม่ไทย
สนทนาธรรมกับพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 13 เม.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ ณรงค์ จันทร์ทอง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก