ร้อนจัด! ทำเครื่องใช้ไฟฟ้าไหม้ จริงหรือ??

ร้อนจัด! ทำเครื่องใช้ไฟฟ้าไหม้ จริงหรือ??
สัมภาษณ์ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 14 เม.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ ณรงค์ จันทร์ทอง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก