อยากทำเลสิค เลือกอย่างไรดี!

อยากทำเลสิค เลือกอย่างไรดี!
สัมภาษณ์ รศ.นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์ จักษุแพทย์จอประสาทตาและเลสิก รพ.วิมุต

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 15 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ภัทรดนัย เทศสุวรรณ และ กมลพร ร่มทองคำ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก