จับตาสงครามตะวันออกกลาง สะเทือนส่งออกไทย???

จับตาสงครามตะวันออกกลาง สะเทือนส่งออกไทย???
สัมภาษณ์ คุณชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(สรท.)

ในรายการ “Good Morning ASEAN” 16เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สุชาติ ชวางกูร และ อิสรีย์ ศรีวิชาญกุล

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก