เรียนรู้โมเดลสร้างความมั่นคงทางอาหารจีน

เรียนรู้โมเดลสร้างความมั่นคงทางอาหารจีน
โดย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร อดีตอัครราชทูต(ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง / รองประธาน และเลขาธิการหอการค้าไทย-จีน

ในรายการ “จอมยุทธการตลาด” 16 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ และ นงวดี ถนิมมาลย์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก