Shanghai Fashion week 2024

Shanghai Fashion week 2024
โดย คุณศิวัตรา สินพสุธาดล เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน

ในรายการ “Good Morning ASEAN” 17เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สุชาติ ชวางกูร และ วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก