ท่าทีของไทยต่อเมียนมา

ท่าทีของไทยต่อเมียนมา
โดย รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม Executive Director of the ASEAN Foundation

ในรายการ “Good Morning ASEAN” 17เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สุชาติ ชวางกูร และ วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก