มาเลเซียเตรียมตั้งแพลตฟอร์ม ซื้อขาย “ไฟฟ้าสีเขียว” ข้ามพรมแดน

wewy-min

 

สำนักข่าวซินหัว อ้างรายงาน รัฐบาลมาเลเซียมีมติจัดตั้งเอเนอร์จี เอ็กซ์เชนจ์ มาเลเซีย (ENEGEM) แพลตฟอร์มสำหรับการจัดจำหน่ายไฟฟ้าอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนแก่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะดำเนินงานตาม “แนวทางการจัดจำหน่ายไฟฟ้าข้ามพรมแดน” ฉบับล่าสุด ซึ่งออกโดยคณะกรรมาธิการการพลังงานของมาเลเซีย

คำแถลงจากกระทรวงการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานและน้ำของมาเลเซีย เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (15 เม.ย.) ระบุว่า แผนการจัดตั้งแพลตฟอร์มดังกล่าวสอดคล้องกับความมุ่งมั่นด้านการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานของมาเลเซียและการสนับสนุนการบูรณาการทางพลังงานระดับภูมิภาคผ่านแผนริเริ่มโครงข่ายการไฟฟ้าแห่งอาเซียน (ASEAN Power Grid Initiative)

กระทรวงฯ เชิญผู้สนใจและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เข้าร่วมการประมูลครั้งแรกเพื่อจัดซื้อไฟฟ้าอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากระบบจ่ายไฟฟ้าแก่สิงคโปร์ของมาเลเซียผ่านแพลตฟอร์มข้างต้น โดยกระบวนการประมูลซื้อไฟฟ้าสีเขียวนี้จะเริ่มต้นด้วยปริมาณนำร่อง 100 เมกะวัตต์ ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงที่มีอยู่ระหว่างสิงคโปร์กับคาบสมุทรมลายู

กระทรวงฯ เชื่อว่าการประมูลผ่านแพลตฟอร์มใหม่นี้จะช่วยมาเลเซียเสริมสร้างกรอบการทำงานบูรณาการไฟฟ้าข้ามพรมแดนเพิ่มเติม พร้อมปูทางสู่การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านการค้าพลังงานข้ามพรมแดนระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนยิ่งขึ้น

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก