วิเคราะห์เหตุผล “ออง ซาน ซู จี – วิน มิ้นต์” ย้ายกักตัวที่บ้านพัก

วิเคราะห์เหตุผล “ออง ซาน ซู จี – วิน มิ้นต์” ย้ายกักตัวที่บ้านพัก
โดย คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา

ในรายการ “Good Morning ASEAN” 18เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง และ อลิสษา สิทธิวงศ์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก