รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ออกโปรใหม่แบบสัปดาห์ นั่งไปไหนก็ 25 บาท เริ่ม 1 ก.พ.-30 เม.ย.นี้


.
รถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง เปิดตัวโปรโมชันเดินทางเหมาจ่ายรายสัปดาห์ “โปรใหม่! แบบสัป(ดาห์) นั่งไปไหนก็ 25 บาท” เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 30 เมษายน 2567 โดยสำหรับผู้ถือบัตรแรบบิท บุคคลทั่วไป และนักเรียน นักศึกษาเท่านั้น
.
สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อแพ็กเกจจะได้รับเที่ยวเดินทางจำนวน 10 เที่ยว ระยะเวลาใช้งาน 7 วัน ในราคา 250 บาท (25 บาท ต่อเที่ยว) และใช้เดินทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ได้ทั้ง 23 สถานี ตั้งแต่สถานีลาดพร้าว – สถานีสำโรง สามารถซื้อแพ็กเกจได้ 2 ช่องทาง คือ ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองทุกสถานี และแอปพลิเคชันแรบบิท รีวอร์ดส
.
โปรโมชันมีเงื่อนไขประกอบด้วย

– แพ็กเกจเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง 10 เที่ยว / 7 วัน ราคา 250 บาท (ราคา 25 บาท ต่อเที่ยว) ใช้เดินทางในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง 23 สถานี (สถานีลาดพร้าว ถึงสถานีสำโรง) เท่านั้น

– ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีการออกบัตรแรบบิทใหม่

– โปรโมชันจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 30 เมษายน 2567

– โปรโมชันสำหรับบัตรแรบบิท บุคคลทั่วไป และนักเรียน นักศึกษาเท่านั้น

– สำหรับบัตรแรบบิทที่ผูกไลน์ เพย์สามารถซื้อแพ็กเกจผ่านแอปพลิเคชันแรบบิท รีวอร์ดส ได้ช่องทางเดียวเท่านั้น

– ผู้โดยสารจะต้องใช้เที่ยวเดินทางแรกจากแพ็กเกจภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อแพ็กเกจ และเที่ยวเดินทางที่เหลือจะมีอายุการใช้งาน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการใช้เที่ยวเดินทางครั้งแรก (เที่ยวเดินทางที่ไม่ได้ใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะหมดอายุโดยอัตโนมัติ)

– เที่ยวเดินทางไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอน หรือถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่น ๆ ได้

– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขต่าง ๆ นี้ รวมทั้งปฏิเสธการให้บริการกรณีผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขดังกล่าว

 

ประเภท : เศรษฐกิจ
แท็ก