ผู้ว่าฯ กทม. ต้อนรับทูตเคนยา ผุดไอเดียมาราธอน2เมือง “กรุงเทพฯ-ไนโรบี”

wewy (2)-min

 

ผู้ว่าฯ กทม. ต้อนรับทูตเคนยา เล็งแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ปิ๊งไอเดียแข่งขันมาราธอนสองเมือง กรุงเทพฯ-ไนโรบี

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายลินเซย์ คิปติเนส (H.E. Mr. Linsay Kiptiness, ‘ndc’ (K) ) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย และคณบดีแห่งคณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาในประเทศไทย (Dean of African Amabssadors Group) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร

มีการหารือในประเด็นความร่วมมือในหลายด้าน อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม เล็งจัดงานปลูกต้นไม้และบริจาคต้นไม้เนื่องในวันแอฟริกา (Africa Day) ด้านวัฒนธรรมและกีฬา หารือการร่วมจัดตั้งทูตกีฬาระหว่างไทยและเคนยา รวมถึงการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนของกรุงเทพมหานครและกรุงไนโรบี โดยมีการส่งเสริมให้นักกีฬาทั้งสองประเทศมาแข่งขันร่วมกันทั้งสองเมือง เนื่องจากประเทศเคนยานั้นขึ้นชื่อเรื่องความสามารถของนักวิ่งมาราธอน ด้านการศึกษา เอกอัครราชทูตฯ เคนยา มีความต้องการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษของครูชาวเคนยาในประเทศไทย รวมถึงต้องการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวเคนยา เพื่อมาศึกษาในประเทศไทยในหลักสูตรระยะสั้น และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยกับมหาวิทยาลัยเคนยา ในด้านความสัมพันธ์ ที่ต่อไปภายหน้าจะได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง และการสร้างความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ต่อไป

ทั้งนี้ ประเทศไทยและสาธารณรัฐเคนยาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2510 โดยประเทศไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี เมื่อปี 2521 ส่วนสาธารณรัฐเคนยาได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2549 โดยที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ราบรื่น สาธารณรัฐเคนยาถือเป็นประเทศสำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกาสำหรับประเทศไทย โดยมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนหลักทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

โอกาสนี้ นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร (Chief Sustainability Officer) ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนางแนนซี เอ็มวางจี (Mrs. Nancy Mwangi) รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบกุญแจเมืองจำลอง และหนังสือ “Very Bangkok: In the City of the Senses” แก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เป็นของที่ระลึก

 

แท็ก