นายกฯ สั่งเร่งแก้รถติดภูเก็ต ชี้หยุดโครงการ “ยิ่งลักษณ์” ทำงบพุ่ง 2 เท่า

wewy (7)

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ X หลังลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่าภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยว และเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคมในพื้นที่ถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ

รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่โดยเฉพาะเส้น ทล.402 ที่เราจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหา เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการเดินทางในพื้นที่รอบเมืองภูเก็ต ซึ่งผมต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำแผนแก้ปัญหาทั้งหมดไว้ทั้งระยะสั้น และระยะยาวไว้แล้ว

ผมได้ขอให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการก่อสร้างสำหรับโครงการที่ได้รับความเห็นชอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ และขอให้ทำแผนรองรับปัญหาการจราจรในช่วงระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้กระทบกับพี่น้องประชาชนในการเดินทางสัญจรให้น้อยที่สุด รวมทั้งมีแนวทางในการควบคุมความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างเกิดแก่พี่น้องประชาชนให้มากที่สุดด้วย

สรุปคือต้องเซฟทั้งเวลา เงิน และชีวิตของทุกคน เพราะตั้งแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์วางโครงการไว้วันนั้น เราใช้งบประมาณ 8,000 ล้านบาท แต่ 10 ปีที่หยุดนิ่งไป มาวันนี้เราต้องใช้งบประมาณสูงเกือบถึง 16,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัวเลยครับ เราเสียเวลา และโอกาสมามากพอแล้ว วันนี้เราไม่ได้มาเพื่อ ‘สร้าง’ อย่างเดียว แต่เรามา ‘ใส่ใจ’ ทั้งมิติของสังคม และวัฒนธรรมของคนภูเก็ต และมาทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นด้วยครับ

 

แท็ก