กินข้าวแช่ แก้ร้อนยังไง?

กินข้าวแช่ แก้ร้อนยังไง?
สัมภาษณ์ อ.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 18 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สิรีธร พัฒน์ตระกูลชัย และ ชุษณะ ตันตยานนท์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก