แผนการขนย้ายกากแคดเมียม

แผนการขนย้ายกากแคดเมียม
สัมภาษณ์ คุณพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ในรายการ “คนในข่าว” 20 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษยา อุ้ยเจริญ และ บุษกร อังคณิต

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก