วิกฤตโลกร้อน วิกฤตเต่ามะเฟือง ปะการัง

วิกฤตโลกร้อน วิกฤตเต่ามะเฟือง ปะการัง
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในรายการ “คนในข่าว” 20 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษยา อุ้ยเจริญ และ บุษกร อังคณิต

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก