ห่วง ปชช. อ.ภาชี จากไอระเหยสารเคมี หวั่นกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ

wewy-min

 

“หมอชลน่าน” ห่วงปชช.อ.ภาชี เตือนระวังไอระเหยสารเคมีฟุ้งกระจายจากโกดัง หวั่นกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ สั่งเจ้าหน้าที่สธ.ร่วมมือกับอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด

น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความเป็นห่วงประชาชนพื้นที่อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา จากเหตุเมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา เหตุไอระเหยสารเคมีสีเหลืองส้มฟุ้งกระจายจากโกดังเก็บสารเคมีอันตราย ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ได้สั่งการเร่งด่วนให้บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่ตรวจสอบดูแลพี่น้องประชาชนเต็มกำลัง และประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งทราบว่าได้หาทางแก้ไขเรื่องนี้แล้ว โดยทั้ง 2 กระทรวงจะร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อคลี่คลายปัญหาโดยเร็ว

ในส่วนของกระทรวงสธ.โดย นพ.ชลน่าน มีความเป็นห่วงสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ด้วยเหตุที่สารเคมีเป็นอันตรายทั้งกากของแข็ง ของเหลว น้ำมันดำ และตัวทำละลายที่วางปะปน ไม่ว่าจะเป็นไอระเหยที่อยู่ในอากาศและที่รั่วไหลซึมสู่ชั้นดิน ซึ่งอาจกระจายตัวสู่น้ำใต้ดินและพื้นที่โดยรอบได้ ทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมควรสับเปลี่ยนถังบรรจุสารเคมีที่ยังมีสภาพดีก่อนจะถูกกัดกร่อนจนผุพัง พร้อมทั้งบำบัดและฟื้นฟูดินที่มีการปนเปื้อนสารเคมีเพื่อป้องกันมิให้กระจายตัวปนเปื้อนสู่น้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในพื้นที่ใกล้เคียง

“กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะแรงระเบิดจากถังบรรจุสารเคมี ความร้อนจากเปลวเพลิง ไอ้ระเหยและเขม่าควันของสารเคมีอันตราย สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ เยื่อเมือก และระบบประสาท หากสูดดมเข้าไปในบปริมาณที่สูงเกินขีดความปลอดภัย จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข่าวและระมัดระวัง และขอให้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่คอยแจ้งข่าวสาร ต่อสาธารณะและต้องร่วมมือประสานงานกับเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด” น.ส.ตรีชฎา กล่าว

 

 

แท็ก