โลกบนความเสี่ยง “สงคราม”?

โลกบนความเสี่ยง “สงคราม”?
สัมภาษณ์ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 20 เม.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย จุฬารัตน์ ประพฤติดี และ ณิชชนันทน์ แจ่มดวง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก