สัมมาวาจา

แชร์เล่าข่าวเด็ด2-min

สัมมาวาจา
สนทนาธรรมกับพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 20 เม.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย จุฬารัตน์ ประพฤติดี และ ณิชชนันทน์ แจ่มดวง

#FM1005 #MCOTNews #แชร์เล่าข่าวเด็ด #สัมมาวาจา
FM100.5 ,MCOTNews ,แชร์เล่าข่าวเด็ด ,สัมมาวาจา

แท็ก