ภาพรวมเมาไม่ขับสงกรานต์ 67 ดีขึ้น ? หรือยังหนัก? สัมภาษณ์ นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ

ภาพรวมเมาไม่ขับสงกรานต์ 67 ดีขึ้น ? หรือยังหนัก?
สัมภาษณ์ นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ

ในรายการ “100.5อาสาเตือนภัย” 21 เม.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ไกรภพ อินทรกำแพง และ ภัทรดนัย เทศสุวรรณ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก