รัฐบาลปลื้ม! แก้ปัญหาหนี้นอกระบบสำเร็จ 4 จังหวัดดำเนินไกล่เกลี่ยแล้ว 100%

ja(24)

รัฐบาลปลื้ม! แก้ปัญหาหนี้นอกระบบสำเร็จ 4 จังหวัดดำเนินไกล่เกลี่ยแล้ว 100%
.
นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วประเทศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2567 มีจำนวนลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 50,830 ราย สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 28,253 ราย มูลหนี้ลดลงรวม 1,084.086 ล้านบาท และมีกรณีที่เจ้าหนี้ – ลูกหนี้มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดี 385 คดี โดยมีจังหวัดที่สามารถเชิญเจ้าหนี้ – ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ได้มากที่สุด 5 ลำดับ คือ 1. จังหวัดนครราชสีมา 5,156 ราย 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4,563 ราย 3. จังหวัดสงขลา 4,380 ราย 4. จังหวัดศรีสะเกษ 3,283 ราย และ 5. จังหวัดนครสวรรค์ 2,669 ราย
.
นายคารม กล่าวว่า จังหวัดที่ดำเนินการกระบวนการไกล่เกลี่ยกับผู้ที่มาลงทะเบียนครบ 100% แล้ว ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ นครสวรรค์ นราธิวาส และจังหวัดระนอง สำหรับประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ สามารถติดต่อผ่านช่องทางศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยได้ ทั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือโทรสายด่วน 1567 โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริการตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง

 

แท็ก