“สุวัจน์” ยันพรรคร่วมรัฐบาลหนุนแจกเงินดิจิทัล เชื่อเศรษฐกิจดีขึ้นเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

ja(30)

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวถึงการประชุมพรรคร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่า เบื้องต้นได้มีการสอบถามในประเด็นต่างๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมชี้แจงและยืนยันกระบวนการและขั้นตอนของการดำเนินการโครงการ ว่าเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ คือ ตัวเลขทางเศรษฐกิจจะดีขึ้น โดยเฉพาะตัวเลขของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ซึ่งตกต่ำมากในขณะนี้ ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 9 ของอาเซียน ซึ่งคาดว่าน่าจะเพิ่มการเติบโตของ GDP ได้อีก
.
นอกจากนั้น จะเกิดประโยชน์กับการเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนผู้ได้สิทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการมากกว่า 50 ล้านคนในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีในขณะนี้ รวมทั้งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอีกหลายแสนราย ที่จะได้ประโยชน์จากการค้าขาย ซึ่งโดยภาพรวมของโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจให้กับทุกฝ่าย
.
อย่างไรก็ตามโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมีพื้นฐานจากนโยบายของพรรคเพื่อไทย ฉะนั้นทุกพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลจึงได้มีโอกาสรับฟังและสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และทุกพรรคก็ให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการดำเนินการโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์โดยส่วนรวม

 

แท็ก